จัดสวนแนวตั้ง
Vertical Garden

ปัจจุบันนี้ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนแนวตั้ง จะเป็นเสมือนการสร้างรั้วชีวภาพ ที่ช่วยลดอุณหภูมิความร้อน ช่วยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ช่วยดูดซับและช่วยกรองฝุ่น ควัน และมลพิษต่างๆ ในอากาศ รวมทั้งเพิ่มทัศนียภาพที่สวยงามให้กับพื้นที่โดยรอบอีกด้วยบางข้อแนะนำสำหรับสวนแนวตั้ง
- สวนแนวตั้งทำได้แม้ในร่ม/แสงน้อย แต่ต้องแน่ใจว่าต้นไม้ที่ใช้เป็นชนิดที่ต้องการแสงน้อย/พืชในร่ม (indoorplant) เพราะจริงๆ แล้ว ไม่ว่าจะเลือกปลูกต้นไม้ชนิดใดก็อย่าลืมให้มันได้รับแสงเพียงพอ
- ไม้เลื้อยต่างๆ ไม้แขวน/กระถางแขวน ก็ปลูกเป็นสวนแนวตั้งได้
- สวนแนวตั้งอาจต้องการการให้น้ำที่บ่อยครั้งกว่า การคลุมโคนอาจช่วยได้
- ข้อควรคำนึงก่อนลงมือ อาทิ คุณต้องการปลูกต้นไม้สูง ขึ้นไป(ในแนวตั้ง) กี่ระดับ , ใช้อุปกรณ์ในการปลูกประเภทไหน กระถาง (Container) ธรรมดาทั่วๆ ไป กระบะปลูกต้นไม้ (Planter box) หรือจะปลูกบนโต๊ะ (Table top Planter), ความสูงของต้นไม้เมื่อโตเต็มที่ , รวมไปถึงว่าสวนของคุณจะสูงแค่ไหนเมื่อทำเสร็จแล้ว และคุณจะดูแลมันได้อย่างไร (หากสูงเกินไปคุณอาจต้องปีนบันไดหรือไม่?)
- ควรเลือกต้นไม้ชนิดที่คุณรู้จักดี นั่นหมายถึงว่า ง่ายต่อการดูแล (ของคุณ) ง่ายต่อการตัดแต่ง เป็นต้น

ที่มา :เนื้อหา:ภาพประกอบ:จาก.เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม