Print
PDF
18
Oct

บทความ : หลักในการออกแบบสวน

Written by Administrator on 18 October 2011.

หลักในการออกแบบสวน
http://www.writtle.ac.uk/design/images/courses/Under/DIPGD/banner.jpg

1. สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต การจัดสวนต้องพิจารณาส่วนประกอบของสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ว่านำมาจัดรวมกันให้ลงตัว สิ่งมีชีวิต ได้แก่ ต้นไม้ ดอกไม้ พันธุ์พืช รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตได้แก่ หินกรวดแม่น้ำ หินภูเขา หินทราย แผ่นทางเดิน เครื่องปั้นดินเผา และรูปปั้นต่างๆ เป็นต้น
2. ไม่ควรตามกระแสแฟชั่นมากจนเกินไป การเลือกตกแต่งสวนตามกระแสแฟชั่น จะทำให้ต้องจัดสวนใหม่หลายๆ ครั้ง เพราะกระแสแฟชั่นจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ดังนั้นควรเลือกตกแต่งสวน โดยเน้นการใช้งาน และดูความสวยงามในระยะยาวเป็นหลัก
3. ดูแลสวนราวกับว่าเป็นห้องๆหนึ่งในบ้านคุณ สวนคือส่วนหนึ่งของบ้าน ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัย เนื่องจากเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สบาย และรู้สึกสนุกสนาน
4. ออกแบบสวนให้ดูสวยงามและใช้งานได้ตลอดทั้งปี สวนที่มีสระน้ำ อาจทำให้น้ำแห้งในฤดูแล้งได้ ส่วนบางสวนอาจสวยงามบางฤดูเท่านั้น เพราะปลูกพืชที่ให้ผลผลิตที่สวยงามในบางฤดู ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น ถ้าต้องการให้สวนสวยงามและใช้งานได้ตลอดทั้งปี
5. ออกแบบพื้นที่สวนให้ใช้สอยได้หลากหลาย การจัดสวนให้มีพื้นที่สนามหญ้าโล่งๆ บ้าง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะสนามหญ้าโล่งๆ สามารถนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เดินเล่น จัดงานเลี้ยง เป็นต้น
6. ออกแบบสวนให้ง่าย สวนที่ดีควรจะต้องออกแบบให้ง่าย สะดวกแก่การเปลี่ยนแปลง ใช้งานง่าย รวมไปถึงง่ายแก่การดูแลด้วย

รูปแบบการจัดสวน

ลักษณะของพื้นที่

• บ้านเดี่ยว
• บ้านทาวน์เฮาส์
• อาคาร/สำนักงาน
• โรงงานอุตสาหกรรม